Cloth Doll Making > Kimono Doll

Kimono doll

Girl doll clad in full-dress kimono of blue chirimen cloth.
Japanese kimono doll
This dress is Furisode kimono.
All clothes can be taken off.
48 centimeter tall.

Large picture.

Instructions

Yellow obi

Fashion doll in kimonoMini doll of felt


Ads.

Kimono dolls in my gallery

Chirimen kimono
Ume chirimen kimono
.
Chirimen kimono --- red chirimen furisode.
Little kimono doll --- sakura chirimen kimono.
Red furisode kimono --- cotton kimono.
Boy in kimono --- boy doll in striped kimono.
Nekomimi yukata ---- summer kimono style.
Nekomimi kimono ---- kimono for winter.

Links


Cloth Doll Making
How to make dolls
Ads


Kimono doll
Kimono doll


Basic doll
Nekomimi doll
Life-size baby doll
1/2 girl doll
Tall boy doll
Mermaid merman
Mini doll
Clown pouch
Little Red Hood
Fashion doll
Goth-loli doll
Anime dolls
Christmas dolls Stuffed toys

Kimono doll making > Pattern